top of page

כרטיס מתנה - גיפט-כארד

‏100 ₪

עם כרטיס מתנה - אי אפשר לטעות! בחרו סכום, תאריך לשליחה ורשמו הודעה אישית

לא צריך לשבור יותר את הראש, מה לקנות, איזו מידה, האם היא תאהב
עכשיו ניתן להביא כרטיס מתנה - גיפט-כארד שתמיד כיף לקבל


...
עם כרטיס מתנה - אי אפשר לטעות! בחרו סכום, תאריך לשליחה ורשמו הודעה אישית לא צריך לשבור יותר את הראש, מה לקנות, איזו מידה, האם היא תאהב עכשיו ניתן להביא כרטיס מתנה - גיפט-כארד שתמיד כיף לקבל

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
‏250 ₪
‏300 ₪
‏400 ₪
‏500 ₪
‏750 ₪
‏1,000 ₪
Other amount
bottom of page